Wat is coaching?

In onze complexe en snelle maatschappij moeten kinderen zich al jong aanpassen en aan allerlei verwachtingen voldoen. Steeds vaker blijkt dat kinderen tegen deze druk niet bestand zijn en met zichzelf en hun omgeving in de knel komen. Ieder kind krijgt in zijn leven te maken met lastige situaties en (heftige) gebeurtenissen, kan daardoor uit balans raken en even niet weten hoe daar mee om te gaan.

Een kind zal zelden uit zichzelf vertellen of aangeven wat het lastig vindt of waar het verdrietig of boos om is. Een kind ervaart allerlei gevoelens en emoties en kan niet altijd goed bepalen waar die vandaan komen en vervolgens niet weten hoe hier mee om te gaan. Loyaliteit naar ouders kan het kind ook onzeker maken, als je iets niet kunt of niet goed doet stel je je ouders teleur en deze gedachten kunnen weer andere negatieve emoties oproepen. Het kind zal afhankelijk van zijn persoonlijkheid ongewenst of teruggetrokken gedrag gaan vertonen.

Kind en school

Het huidige onderwijs vraagt veel van kinderen op het gebied van leren en prestaties. Niet ieder kind kan het tempo en de manier van werken volgen, Niet mee kunnen komen met de groep heeft niet alleen op leergebied gevolgen voor een kind maar dit heeft ook invloed op de sociaal emotionele ontwikkeling. Weinig zelfvertrouwen, faalangst of een laag zelfbeeld zijn vaak het gevolg van een stagnerende leerontwikkeling. In de coaching wordt naast het eventueel opheffen of verbeteren van het leerprobleem veel aandacht besteed aan het zelfbeeld en zelfvertrouwen van het kind. Het kind krijgt inzicht in waar het goed in is (talenten) en er wordt gewerkt aan wat beter kan.

Begeleiding

In de sessies werken we aan het oplossen van eventuele emotionele blokkades en het versterken van de eigenwaarde en zelfvertrouwen van uw kind. Bij coaching wordt altijd gewerkt vanuit de sterke kanten (kwaliteiten) van het kind, wat er al goed gaat en wat er nog beter kan.

Aanmelding

U kunt contact opnemen via telefoon of mail. In een vrijblijvend intakegesprek met ouder(s) en kind bepalen we de hulpvraag en gaan we op basis van een persoonlijk plan met concrete doelen aan de slag.