Wat is coaching?

In onze complexe en snelle maatschappij moeten kinderen zich al jong aanpassen en aan allerlei verwachtingen voldoen. Steeds vaker blijkt dat kinderen tegen deze druk niet bestand zijn en met zichzelf en hun omgeving in de knel komen. Ieder kind krijgt in zijn leven te maken met lastige situaties en (heftige) gebeurtenissen, kan daardoor uit balans raken en even niet weten hoe daar mee om te gaan.

Een kind zal zelden uit zichzelf vertellen of aangeven wat het lastig vindt of waar het verdrietig of boos om is. Een kind ervaart allerlei gevoelens en emoties en kan niet altijd goed bepalen waar die vandaan komen en vervolgens niet weten hoe hier mee om te gaan. Loyaliteit naar ouders kan het kind ook onzeker maken, als je iets niet kunt of niet goed doet stel je je ouders teleur en deze gedachten kunnen weer andere negatieve emoties oproepen. Het kind zal afhankelijk van zijn persoonlijkheid ongewenst of teruggetrokken gedrag gaan vertonen.

Begeleiding

In de sessies werken we aan het oplossen van eventuele emotionele blokkades en het versterken van de eigenwaarde en zelfvertrouwen van uw kind. Bij coaching wordt altijd gewerkt vanuit de sterke kanten (kwaliteiten) van het kind, wat er al goed gaat en wat er nog beter kan.

Aanmelding

U kunt contact opnemen via telefoon of mail. In een vrijblijvend intakegesprek met ouder(s) en kind bepalen we de hulpvraag en gaan we op basis van een persoonlijk plan met concrete doelen aan de slag.