Wat is coaching?

In onze complexe en snelle maatschappij moeten kinderen zich al jong aanpassen en aan allerlei verwachtingen voldoen. Steeds vaker blijkt dat ze tegen deze druk niet bestand zijn en met zichzelf en hun omgeving in de knel komen. Ieder kind krijgt in zijn leven te maken met lastige situaties en (heftige) gebeurtenissen, kan daardoor uit balans raken en even niet weten hoe daar mee om te gaan.

Een kind zal zelden uit zichzelf vertellen of aangeven wat het lastig vindt of waar het verdrietig of boos om is. Een kind ervaart allerlei (negatieve) gevoelens en emoties en kan niet altijd goed bepalen waar die vandaan komen en vervolgens niet weten hoe hier mee om te gaan. Loyaliteit naar ouders kan het kind ook onzeker maken, als je iets niet kunt of niet goed doet, stel je je ouders (omgeving) teleur en deze gedachten kunnen weer negatieve emoties zoals angst (voor afwijzing) en schaamte oproepen.

Begeleiding

In de sessies werken we aan het versterken van de eigenwaarde en zelfvertrouwen. Coaching gaat uit van vertrouwen in jezelf en door het stellen van vragen zonder (voor)oordelen en verwachtingen bespreken we hoe om te gaan met stress, somberheid, piekeren e.d.

Veel kinderen en jongeren hebben steeds meer last van mentale problemen en komen op een wachtlijst voor hulp in de ggz. Vaak is dit niet nodig, het leidt slechts tot (onnodige) medicalisering. Een luisterend oor, je gezien en gehoord voelen is een basisbehoefte en is vaak al voldoende om je weg te vinden in het leven en de maatschappij.

 

Aanmelding (voor gratis coaching)

Voor kinderen en jongeren die op een wachtlijst in de ggz staan, geef ik gratis coaching.

U kunt contact opnemen via mail of telefoon.