Huiswerkbegeleiding voor leerlingen in het voortgezet onderwijs

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een grote verandering. Er wordt nogal wat zelfstandigheid verwacht op het gebied van leren en huiswerk maken. Hoe plan en organiseer je al die nieuwe vakken en welke leerstrategieën zijn er? Dit zijn vaardigheden en competenties die onvoldoende bekend zijn, simpelweg omdat dit in het basisonderwijs nauwelijks aan de orde komt.

In de begeleiding ligt de focus op het leren studeren. Kinderen leren welke leerstrategieën ze het beste in kunnen zetten. Vaardigheden als plannen en organiseren, stellen van prioriteiten en hoe ga je om met concentratie en motivatie, komen aan de orde.

Heeft uw kind moeite met:

   – huiswerk en leertaken op tijd starten en afronden
   – op orde hebben van schoolmaterialen en studeerplek
   – instructie volgen en aantekeningen bijhouden
   – lesstof begrijpen/verwerken en probleemoplossend werken
   – concentratie- en/of motivatie

In de praktijk blijkt vaak dat kinderen met een goede intelligentie en daarbijbehorend schooladvies toch tegenvallende prestaties laten zien bij de eerste periode toetsing. Ze hebben de cognitieve mogelijkheden wel om te leren maar ze weten niet hoe ze de leerstof het beste kunnen verwerken. Op basis van het invullen van een lijst met benodigde vaardigheden wordt een realistisch plan opgesteld en gaan we praktisch aan de slag met interventies die leiden tot betere prestaties en effectief leren.

Goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs

Niet alleen de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs is een grote verandering, er breekt een hele nieuwe levensfase aan en dat is voor menig puber een hele uitdaging! Op leergebied wordt er steeds meer zelfstandigheid verwacht als het gaat om het maken van huiswerk en leerwerk plannen en organiseren. Hoe leer je zo efficiënt mogelijk en wat moet je daar allemaal voor kunnen en welke vaardigheden in huis hebben? Ook op sociaal emotioneel gebied gebeurt er van alles, hoe ga je om met emoties en ook niet onbelangrijk hoe ga je om met leeftijdgenoten, want die groep wordt steeds belangrijker in de puberteit.

In de coaching wordt er gekeken naar de kwaliteiten en welke leerstrategieën er nodig zijn en hoe die in te zetten. Er wordt een persoonlijk plan met concrete doelen opgesteld.