Remedial Teaching

Taalvaardigheden zijn noodzakelijk om je te ontwikkelen tot een volwaardig en zelfstandig persoon. Lezen, schrijven en rekenen, het is de basis voor alles.

Wat je niet goed kunt of niet aangeleerd wordt, dat vind je meestal ook niet leuk. Ik ben ervan overtuigd dat ieder kind kan leren lezen. Leesplezier en leesmotivatie zijn de motor om kinderen leesvaardig te maken.

 

Remedial teaching kan ingezet worden bij:

  • vastlopen in groep 3 in tempo en methode
  • diagnose (of vermoeden) dyslexie
  • in groep 6 nog niet uit het AVI-lezen
  • moeite met begrijpend lezen

 

Lezen maakt je slimmer en leert je over jezelf, de ander en de wereld waarin we leven.

Ik bied geen rekenen meer aan. Vaak is niet goed taalvaardig zijn reden om vast te lopen met rekenen. Andere belangrijke reden is onvoldoende automatisering (sommen tot 20 en de tafels). Voor dit laatste probleem is er op internet genoeg oefenmateriaal te vinden.