Remedial Teaching

Remedial teaching biedt individuele begeleiding aan kinderen in de basisschoolleeftijd die vastlopen in het leerproces.Dit kan zijn op het gebied van taal of rekenen. Belangrijk is dat er eerst een diagnose gesteld wordt, wat is precies het probleem en waar liggen de hiaten? Als dat duidelijk is wordt er een persoonlijk plan opgesteld en kan de begeleiding beginnen. Dit gebeurt in individuele sessies van 45 minuten. Leerproblemen kunnen ook vaak leiden tot slechte werkhouding/motivatie en/of concentratieproblemen. Ook deze aspecten worden in de begeleiding meegenomen.

Remedial teaching kan ingezet worden bij:

   – technisch en begrijpend lezen
   – spelling
   – rekenen
   – motivatie- en werkhoudingsproblemen
   – concentratieproblemen